Toimkond Hea tava IFRS Terminid Lingid

   

 
  Hea tava
Hea tava 2008
Hea tava 2005
Hea tava 2004
Kõik Riigi Teatajas ilmunud RPT juhendid

Näidisaruanded


Näidisaruanne ettevõte (2013)

Näidisaruanne kontsern (2013)
 

Eesti Hea Raamatupidamistava kuni 2013


RTJ 2009 muudatused

Eesti Hea Raamatupidamistava alates 2013


Raamatupidamise toimkonna juhendite inglisekeelne tõlge.

Raamatupidamise toimkonna juhendite venekeelne tõlge

 

  

Raamatupidamise Toimkonna selgitused RTJ-de kohta:

Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamine mõistliku kulu ja pingutusega 
 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
06.01.2009 Raamatupidamise seadus 0 B
06.01.2009 Riigi raamatupidamise üldeeskiri 0 B
09.10.2012 RTJ 0 Eessõna 77.7 KB pdf
09.10.2012 RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted 170.2 KB pdf
09.10.2012 RTJ 2 Nõuded esitusviisile 190.2 KB pdf
09.10.2012 RTJ 3 Finantsinstrumendid 161.6 KB pdf
09.10.2012 RTJ 4 Varud 91.7 KB pdf
09.10.2012 RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara 160.1 KB pdf
09.10.2012 RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud 104.3 KB pdf
09.10.2012 RTJ 7 Bioloogilised varad 143.9 KB pdf
09.10.2012 RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad 124.9 KB pdf
09.10.2012 RTJ 9 Rendiarvestus 110.4 KB pdf
09.10.2012 RTJ 10 Tulu kajastamine 160.3 KB pdf
09.10.2012 RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine 206.3 KB pdf
09.10.2012 RTJ 12 Valitsusepoolne abi 91.7 KB pdf
09.10.2012 RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded 97.5 KB pdf
09.10.2012 RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused 101.0 KB pdf
09.10.2012 RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon 116.6 KB pdf
08.01.2009 RTJ 16 - Segmendiaruandlus - kehtetu 0 B
09.10.2012 RTJ 17 Teenuste kontsessioonikokkulepped 174.1 KB pdf
14.05.2010 RTJ 18 Euro kasutuselevõtt 51.0 KB rtf