Toimkond Hea tava IFRS Terminid Lingid

   

 
  Hea tava
Hea tava kuni 2013
Hea tava 2008
Hea tava 2005
Hea tava 2004
Kõik Riigi Teatajas ilmunud RPT juhendid

Näidisaruanded


Näidisaruanne ettevõte (2013)

Näidisaruanne kontsern (2013)
 

Eesti Hea Raamatupidamistava alates 2013


Raamatupidamise toimkonna juhendite inglisekeelne tõlge.

Raamatupidamise toimkonna juhendite venekeelne tõlge

 

  

Raamatupidamise Toimkonna selgitused RTJ-de kohta:

Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse hindamine mõistliku kulu ja pingutusega 
 

 Aeg   Pealkiri   Suurus  Tüüp
23.03.2014 Raamatupidamise seadus 0 B
06.01.2009 Riigi raamatupidamise üldeeskiri 0 B
30.12.2011 RTJ 0 Eessõna 77.7 KB pdf
30.12.2011 RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted 170.2 KB pdf
30.12.2011 RTJ 2 Nõuded esitusviisile 190.2 KB pdf
30.12.2011 RTJ 3 Finantsinstrumendid 161.6 KB pdf
30.12.2011 RTJ 4 Varud 91.7 KB pdf
30.12.2011 RTJ 5 Materiaalne ja immateriaalne põhivara 160.1 KB pdf
30.04.2014 RTJ 6 Kinnisvarainvesteeringud 69.2 KB pdf
30.12.2011 RTJ 7 Bioloogilised varad 143.9 KB pdf
30.12.2011 RTJ 8 Eraldised, tingimuslikud kohustused ja tingimuslikud varad 124.9 KB pdf
30.12.2011 RTJ 9 Rendiarvestus 110.4 KB pdf
30.12.2011 RTJ 10 Tulu kajastamine 160.3 KB pdf
30.12.2011 RTJ 11 Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine 206.3 KB pdf
30.04.2014 RTJ 12 Valitsusepoolne abi 51.3 KB pdf
30.12.2011 RTJ 13 Likvideerimis- ja lõpparuanded 97.5 KB pdf
30.12.2011 RTJ 14 Mittetulundusühingud ja sihtasutused 101.0 KB pdf
30.12.2011 RTJ 15 Lisades avalikustatav informatsioon 116.6 KB pdf
30.12.2011 RTJ 16 - Segmendiaruandlus - kehtetu 0 B
30.12.2011 RTJ 17 Teenuste kontsessioonikokkulepped 174.1 KB pdf
14.05.2010 RTJ 18 Euro kasutuselevõtt 51.0 KB rtf